De juice van het leven is niet te vinden in de materie,
ook niet in de materie die we zijn.
De juice is te vinden in de lichtfrequenties die we zijn,
in de ziel, in de spirit, in de bron.
                                                                                          Veerle Wauters

Kolibri symbolisch

Er is meer...

Heling

Heling

Ontvouwen wat nog opgevouwen zit, ontwarren wat in de knoop zit, laten stromen wat vast zit. Diepe heling brengen.

De lotus, levensbron

Meditatie

Meditatie, de rechtstreekse toegang tot wat 'meer' is. Maar ook: 'meditatie is minder'...

Pansori living sound

Pansori

De menselijke stem gebruiken als genezend instrument. Sound healing.

Heling

Ontvouwen wat nog opgevouwen zit, ontwarren wat in de knoop zit, laten stromen wat vast zit.
Diepe heling brengen…

Onze levens zijn met meer verbonden dan oppervlakkig gezien kan waargenomen worden. 
Onze levens zijn met elkaar verbonden, met de natuur en de universele levenskracht, met het kosmische en onze zielsfrequentie.
In de loop van de incarnaties, kunnen er zich in ons systeem vele trauma’s opstapelen. 
Soms ervaren we remmingen, patronen of wat dan ook, waar we de oorsprong niet van kennen.
De oorsprong kennen is niet belangrijk. Weten dat de oorsprong veel dieper kan liggen dan het onmiddellijk causaal waarneembare, wel.
Dit weten, dit aanvoelen, dit resoneren – over verschillende incarnaties heen – ervaar ik in het helingwerk als essentieel. 
Diepe heling bewerkstelligen vraagt geen moeilijke technieken. 
Diepe heling voel ik gebeuren, in de volheid van het aanwezig zijn, hier en nu en in vele dimensies tegelijk.
Niets moet in deze ruimte. Alles kan.
Het is goed. 

Resoneer jij met deze woorden? Maak een afspraak en voel wat het voor jou kan betekenen.

Meditatie

Meditatie is de rechtstreekse toegang tot wat ‘meer’ is.
Maar ook: ‘Meditatie is minder.’
Door je gedachten tot rust te laten komen, komt er eenvoud, komt er ruimte, wordt je lichaam gevoed.
Meer hoeft meditatie niet te zijn…

En misschien onverwacht, misschien geleidelijk aan, komen er in de meditatie glimpen van de lichtfrequenties die we zijn, 
de wereld van de dimensies, of zoals deze in de volksmond wordt genoemd: de zeven hemelen.
Als we ons ‘willen weten’ loslaten en onze geest vrijlaten, kunnen we verrast worden door dit ‘meer’. Door de juice van ons wezen. Door nieuwe horizonten.

Welkom op onze maandelijkse meditaties.
Volgende meditatie op 14/02 om 20u.
Noteer ook alvast: 20/03/2020 om 20u.
Mannahuis, Kalkensteenweg 19, 9230 Wetteren
Bijdrage: 12 euro.

Pansori Living Sound

De menselijke stem als genezend instrument gebruiken.
Dat is wat Pansori zingen doet.

Op de  Pansori website vind je het als volgt verwoord:
Pansori Living Sound brengt unieke en fascinerende klanken voort die alle gebieden van het leven aanraken: fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal. We bezingen de mens van top tot teen en de vrije Pansori-klanken brengen beweeglijkheid in wat is vastgelopen. Het is 20 jaar geleden ontstaan doordat Yvonne de Bruijn bij het zingen van klanken voor een vrouw met ernstig hersenletsel de helende werking van de klank ontdekte. Haar brein herstelde zich!!’

Pansori is een Koreaans woord en betekent: speelplaats van de stem.
Het is een fascinerende manier van zingen die een opmerkelijk effect heeft op het in balans brengen van het menselijk lichaam en het verwerken van allerlei blokkades die onze groei belemmeren. 
De klanken ontstaan door klankgeörienteerd zingen en door een diep beluisteren van het veld. 
Door deze manier van zingen ontstaan nieuwe klanken met openingen naar meer resonantie en vergroting van de klank, alsook hoge frequenties in de stem, ook wel briljantie, genoemd. Zij stimuleren de integratie van verschillende delen van ons brein en scheppen daarin nieuwe netwerkverbindingen. Deze nieuwe verbindingen wekken ons sluimerend potentieel.

Door alle verwachtingen los te laten, en te vertrouwen op de klank en wat die in ons systeem teweeg kan brengen, komen er vaak onverwachte openingen. Dit zingen is echt fascinerend en de effecten overtreffen zo vaak de verwachtingen!

Hoe verloopt het concreet?
Eerst bekijken we samen waar je tegenaan loopt, wat moeilijk loopt voor jou op dit moment in je leven.
Dan doen we een eerste ronde met klank. Dit kan samen, of enkel door mezelf.
Na de eerst ronde, hebben we een terugkoppel moment. Wat heb je ervaren?
Dit kan op vele niveaus zijn. Zowel fysiek, emotioneel, qua gedachten of op nog dieper niveau. Meestal zingen we dan nog eens. 
Soms worden er ook stemvorken gebruikt of een lichte massage.

Onderstaand vind je een video over Pansori en één over neuroplasticiteit van het brein.