Relikwieën van heiligen… Een bijzondere klank!

Heb je dit wel eens ervaren – in een meditatie of zo – dat je cellen vibreren, alsof ze zich diep opladen? Je voelt je gefocust en gecenterd en perfect in balans.
In oktober was ik met een kleine groep in Egypte en daar had ik een merkwaardige ervaring. Ik deel ze graag.
We bezoeken een koptisch kloosters. In het klooster vertelt de monnik dat hier de relikwieën van enkele heiligen begraven liggen. Ik ga op de stenen bank zitten waaronder deze liggen.
Ik voel iets dat ik niet verwacht had! Mijn gedachten verstillen moeiteloos, mijn hele wezen deint uit en mijn cellen beginnen op een verfrissende wijze te vibreren.
Ik spreek erover met de monnik. Of hij hier wel vaker komt zitten en wat hij ervaart. Hij komt naar deze plaats als hij moe is. Om op te laden, dus…
Ik spreek met hem over Pansori zingen, en hoe je iets kan verklanken en ik vraag of ik deze heilige botten mag verklanken.
In de video hierboven hoor je de klanken.

Het doet me mijmeren over wat we achterlaten als we de grens van ons huidig bestaan oversteken. Hoe we vrede kunnen uitstralen en een zo verfijnde vibratie die anderen als van nature in een diepe stilte en expansie brengt. Het motiveert me op mijn weg naar autenticiteit.